HaFaBra

 

 

Cultuupunt Ronde Venen faciliteert in het geven van theorielessen en het afnemen van de theorie- en praktijkexamens voor de orkestleden van de verschillende muziekverenigingen in De Ronde Venen.

Bovendien werkt Cultuurpunt Ronde Venen al enige jaren samen met de Muziekorganisatie Noord-Holland/Utrecht (MNHU). Arnold van Workum van deze organisatie regelt o.a. de gecommitteerden die de praktijkexamens afnemen en maakt de roosters van de examens. Zie ook: www.mnhu.nl

Examens:

De leerlingen die in een vereniging spelen volgen de opleiding voor Harmonie/ Fanfare/ Brassband ofwel de HaFaBra – opleiding. Dit is een opleiding van maximaal 4 verschillende fasen. (Examen A, B, C en D)

Elke fase wordt afgesloten met een officieel examen volgens de landelijke normen, bestaande uit een theorie- en een praktijkexamen.

Ook voor leerlingen die niet in een vereniging spelen bestaat de mogelijkheid om theorielessen te volgen en theorie-examen te doen. Dit examen wordt middels een Earz app digitaal afgenomen op de meegenomen tablet, telefoon of laptop.

Het praktijkexamen bestaat uit het spelen van muzikale stukken die voorbereid zijn, en waarin de kandidaten hun muzikale en technische vaardigheden laten horen.

Van de blazers wordt tevens verwacht dat zij diverse toonladders en drieklanken vloeiend kunnen spelen. Daarnaast worden ritmes a prima vista geklapt, wordt er muziek van blad gespeeld en worden melodieën nagespeeld die de docent voorspeelt.

De slagwerkers kunnen in diverse modules praktijkexamen doen, o.a. voor kleine trom, mallets, drums en pauken. Zie Raamleerplan van de LKCA.

De theorielessen die Cultuurpunt Ronde Venen faciliteert worden gegeven door docente Judith Glasbeek en vinden jaarlijks plaats in de periode februari t/m juni.

Voor aanmelden en meer info over de eisen: judithglasbeek@hotmail.com

Contact Info

Stichting Kunst Rond de Venen –
Cultuurpunt Ronde Venen

Zoek

Webdesign: Zaat’s Idee Fotografie: Roos Uithol en Jan van Veen